Her­mès

Costume (Norway) - - CATWALK -

Fle­re og fle­re de­sig­ne­re tar av­stand fra det kon­stan­te ja­get og mote­bran­sjens ras­ke ven­din­ger i kol­lek­sjo­ne­ne sine. Nå skja­eres mo­ten inn til be­net, og etter­la­ter seg en tid­løs es­te­tikk med lang leve­tid. Det gjel­der også klas­si­ker­nes mo­der­skip, Her­mès. Høs­tens plagg er ment for å vare i fle­re ge­ne­ra­sjo­ner frem i tid, og for ikke å gå tapt i vårt sto­re for­bruks­sam­funn. Det­te er pro­gres­siv, po­li­tisk og mo­dig mote pak­ket inn i tid­løs luk­sus­de­sign.

1. Blu­se Etro, 3 535 kr. 2. Jak­ke Bur­ber­ry, 28 995 kr. 3. Blu­se Sti­ne Goya, 900 kr. 4. Arm­bånd Va­len­ti­no, 4 750 kr. 5. Eye­li­ner Smokey Ka­jal Eye­li­ner, Bbb Lon­don, 170 kr. 6. Blu­se Bruuns Bazaar, 780 kr. 7. Ves­ke Mark Cross, 19 345 kr. 8. Gen­ser H&M, 900 kr. 9. Kjo­le Jo­hanna Or­tiz, 14 077 kr. 10. Skjørt Stand, 2 740 kr. 11. Tør­k­le Her­mès, 5 500 kr. 12. Buk­ser Bit­te Kai Rand, 2 075 kr. 13. Strømpe­buk­ser Wol­ford, 475 kr. 14. Sko Pra­da, 6 740 kr. 15. Skjor­te Botte­ga Vene­ta, 11 648 kr. 16. Bel­te Ac­ne Studios, 2 075 kr. 17. Shorts Isa­bel Ma­rant, 5 720 kr. 18. Støv­let­ter Apair, 4 290 kr. 19. Ring Mar­ni, 2 420 kr. 20. Topp Gan­ni, 1 000 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.