Max Ma­ra

Costume (Norway) - - CATWALK -

Max Ma­ra er kjent for sin ele­gan­te hau­te cou­tu­re av høy kva­li­tet, og var et av de førs­te mote­hu­se­ne til å inn­se at bran­sjens frem­tid lå i pro­duk­sjon av stil­ren de­sign med fo­kus på lang leve­tid. Og det er ikke kun de ita­li­ens­ke kvin­ne­ne som har tryk­ket mer­kets ele­gan­te sil­hu­et­ter til sitt bryst. Max Ma­ras klas­sis­ke og mo­der­ne ka­mel­far­ge­de kå­per, bukse­drak­ter, dres­ser og fo­kus på de­tal­jer i alle ledd, gjør dem til en tid­løs fa­vo­ritt.

1. Gen­ser De­sig­ners Re­mix, 2 335 kr. 2. Sol­bril­ler Miu Miu, 2 465 kr. 3. Kåpe Joseph, 9 650 kr. 4. Skjørt Stouls, 14 500 kr. 5. Skjor­te Hos­bjerg, 1 169 kr. 6. Skjørt Af Ag­ger, 3 899 kr. 7. Kåpe Hugo, 3 500 kr. 8. Kåpe Modström, 1 950 kr. 9. Støv­let­ter No­ta­be­ne, 4 025 kr. 10. Par­fy­me Bi­ki­ni ques­ta sera, Chris­ti­an Loubou­tin, 80 ml, 2 599 kr. 11. Buk­ser Bit­te Kai Rand 1 550 kr. 12. Ves­ke Cha­nel, 40 255 kr. 13. Kåpe Cos, 2 530 kr. 14. Bla­zer Sand, 4 400 kr. 15. Ves­ke Aest­her Ek­me, 6 300 kr. 16. Tør­k­le Beck­sön­der­gaard, 779 kr. 17. Sko Apair, 2 500 kr. 18. Gen­ser Filip­pa K, 2 079 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.