HOL­ZWEI­LER

Costume (Norway) - - CATWALK -

Hol­zwei­ler har de sis­te fire se­son­ge­ne holdt vis­nin­ge­ne sine i Kø­ben­havn, noe de har gjort med stor suksess. Den­ne se­son­gen opp­ford­ret Hol­zwei­ler til et mo­bil­fritt show. Kan­skje et noe utra­di­sjo­nelt, men li­ke­vel virk­nings­fullt grep. For det er in­gen hem­me­lig­het at å se show­et gjen­nom en mo­bil­skjerm gjør deg litt mer fra­va­eren­de. Vi els­ket de fe­mi­ni­ne sil­hu­et­te­ne, de farge­rike ru­te­ne som var stylet lag-på-lag, og de grøn­ne ar­my­buk­se­ne som var kom­bi­nert til strikk. Yt­ter­plag­ge­ne had­de mar­kert mid­je, og de vel­kjen­te skjer­fe­ne var dan­dert på uli­ke må­ter rundt hal­sen og skuld­re­ne. Gjen­nom­ført og in­spi­re­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.