LEGS FOR DAYS

Strømpe­buk­sens come­back.

Costume (Norway) - - Innhold -

Det har len­ge va­ert fo­kus på strømpe­buk­se­ne. For­ri­ge se­song kun­ne de ikke bli sprø nok i far­ge­ne, og de skul­le helst kom­bi­ne­res med et el­lers like farge­rikt an­trekk. Den­ne se­son­gen får mønst­re­te og svar­te strømpe­buk­ser et come­back. Bruk dem med et par shorts el­ler en kort kjo­le og en tren­chcoat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.