CAUDALIE på Ar­te­sia Spa

Costume (Norway) - - Nyheter -

Det er ikke len­ge si­den de frans­ke apo­tek­pro­duk­te­ne fra Caudalie, mest kjent for kult­spray­en Be­auty Elixir, en­tret det nors­ke mar­ke­det. Mer­ket er kjent for å be­nyt­te in­gre­di­en­ser fra na­tur­ri­ket – som blant an­net drue­po­ly­fe­no­ler som skal be­kjem­pe frie radikaler, og resverat­rol fra vin­drue­stilk som skal sti­mu­le­re kol­la­gen­pro­duk­sjo­nen i hu­den. Fra ok­to­ber til­byr Ar­te­sia Spa på Grand Ho­tel og Ma­jor­stua eks­klu­si­ve sig­na­tur­be­hand­lin­ger. Caudalie Ex­press Faci­al (30 min) og Caudalie Ca­ber­net Scrub (45 min) an­be­fa­les.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.