COSTUMEXTO­M WOODXPLAN

Costume (Norway) - - Spesial -

For tred­je år på rad sam­ar­bei­der Costume med Plan In­ter­na­tio­nal, for å set­te fo­kus på en av våre hjerte­sa­ker – jen­ters like­verd. I år har vi fått med oss Tom Wood på la­get, og de har de­sig­net en eks­klu­siv Equa­li­ty-ring i både da­me- og her­re­ver­sjon. Hele over­skud­det av sal­get går til Plan In­ter­na­tio­nal. Ringene er til salgs nå for 1 299 kro­ner, og vi er så gla­de for at dis­se in­spi­re­ren­de pa­re­ne er med og fron­ter pro­sjek­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.