Iko­nisk

Costume (Norway) - - Skjønnhet -

Selv om Karl La­ger­feld ikke len­ger er blant oss, er hans til­stede­va­er­el­se fort­satt å se i mote­bran­sjen – og nå også i skjønn­hets­ver­de­nen. L’oré­al og mote­hu­set Karl La­ger­feld lan­se­rer en fel­les sminke­kol­lek­sjon – Karl La­ger­feld x L’oré­al. Den hyl­ler fransk ele­gan­se og La­ger­felds for­kja­er­lig­het for den kule rock-chic-sti­len som iføl­ge L’oré­al g jen­nom­sy­rer kol­lek­sjo­nen. Den lan­se­res un­der mote­uken i Pa­ris i sep­tem­ber. Vi ven­ter i spen­ning – mon tro om det ikke kom­mer til å va­ere minst ett pro­dukt for å ska­pe iko­nis­ke smokey eyes?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.