MERKEVAREB­YEN DU MÅ BE­SØ­KE!

Costume (Norway) - - Inhold -

I Vest­by, rett uten­for Oslo, fin­ner du Oslo Fashion Out­let- En stor uten­dørs handle­gate 57 med hele kjen­te mer­ker­vare­bu­tik­ker til mar­ke­dets bes­te pri­ser!

Det hø­res kan­skje for godt ut til å va­ere sant? Det er det ikke!

Du fin­ner mer­ker­vare­bu­tik­ker som Nike, Adi­das, Gant, Nor­rø­na, Scotch & So­da, Høy­er og man­ge fler. 30-70% 150 Her får du all­tid ra­batt året rundt. Og med over and­re brands, kan du gå helt «Sho­pa­ho­lic» og ga­ran­tert finne noe du øns­ker å ta med deg hjem. Hos Høy­er får du nors­ke og in­ter­na­sjo­na­le high end - og luk­sus­mer­ker som Ma­le­ne Bir­ger, J. Linde­berg, Ka­te Spa­de og Tom Wood. Scotch & So­da pro­du­se­rer eks­klu­si­ve dame-og herre­k­la­er for den spe­si­elt mote­in­ter­es­ser­te! I kol­lek­sjo­ne­ne vil du all­tid finne en unik kom­bi­na­sjon av far­ger, mønst­re og gjen­nom­tenk­te detaljer. På Oslo Fashion Out­let er mu­lig­he­te­ne blant merke­bu­tik­ke­ne man­ge.

Sul­ten?

Skul­le du tren­ge et lite av­brekk fra shop­pin­gen kan du spi­se et vel­sma­ken­de mål­tid på en av res­tau­ran­te­ne, eller kose deg med en ny­bryg­get kaf­fe til et ferskt Milk­bre­ad hos Hånd­verks­ba­ke­ri­et.

Mye å Spa­re

Har du lyst på nye sne­akers fra Nike eller Adi­das, kan­skje en dress fra Boss, eller en Go­re-texjak­ke fra Nør­rø­na? På Oslo Fashion Out­let fin­ner en god kom­bi­na­sjon av ster­ke merke­va­rer in­nen mo­te, in­te­ri­ør, sport og fri­tid. For dame, her­re og barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.