FO­KUS PÅ GIVENCHY Skred­der­sydd gla­mour.

Costume (Norway) - - Innhold -

Si­den sjef­de­sig­ner Clai­re Waight Kel­ler over­tok sjef­sto­len hos Givenchy, har huset fo­ku­sert på skred­der­søm og gla­mour. Det gjel­der også den­ne se­son­gen, men sam­ti­dig er det noe nytt på gang i det frans­ke mote­hu­set. Kel­lers makt­kla­er og to die for-af­ten­kjo­ler er den­ne gan­gen litt mer eks­pe­ri­men­tel­le. Sil­hu­et­ten pe­ker til­ba­ke på 40- og 90-tal­let, med mar­kant farge­bruk av grønt, blått og rosa, noe som gir twe­ed og skinn en tvist. Vi ser også ki­ne­sisk­in­spi­rer­te bloms­ter­mønst­re på svar­te bak­grun­ner, blon­der og sa­tin, noe som til­fø­rer en dark ro­mance-fø­lel­se og le­der Givenchy-kvin­nen i en mer mys­tisk og kunst­ne­risk ret­ning.

1. Skjor­te Filip­pa K, 1 460 kr. 2. Buk­ser Ac­ne Stu­dios, 3 190 kr. 3. Hatt Guc­ci, 5 465 kr. 4. Skjor­te Ro­land Mouret, 8 375 kr. 5. Sko Za­ra, 398 kr. 6. Skjørt Just Fe­male, 796 kr. 7. Bel­te Pra­da, 3 575 kr. 8. Kjo­le Dea Kudi­bal, 3 190 kr. 9. Ves­ke Man­go, 398 kr. 10. Buk­ser Ma­ri­na Moscone, 10 825 kr. 11. Strømpe­buk­ser Wol­ford, 418 kr. 12. Bel­te No­tes du Nord, 929 kr. 13. Blu­se Ti­bi, 3 525 kr. 14. Bla­zer Ac­ne Stu­dios, 5 850 kr. 15. Sko Shoe the Be­ar, 1 330 kr. 16. Bla­zer Ma­ri­na Moscone, 20 500 kr. 17. Øre­dob­ber Mag­da But­rym, 3 520 kr. 18. Kjo­le By Ma­le­ne Bir­ger, 1 995 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.