LEOPARDPRI­NT Vi blir ald­ri lei.

Costume (Norway) - - Innhold -

Le­opard­møns­te­ret går igjen se­song etter se­song. Den­ne høs­ten skal du ta en titt på de­sig­ne­re som Ma­ry­am Nas­sir Zadeh, Jac­que­mus, Zim­mer­mann og Emi­lia Wick­ste­ad, som har over­ført dyre­prin­tet til både yt­ter­tøy, acces­soirer og kjo­ler. Og nei, ikke va­er redd for at leopardpri­nt blir for vold­somt – du kan gjer­ne ifø­re deg det fra topp til tå.

Le­opard­møns­te­ret er i fo­kus på kå­per og skjørt hos Emi­lia Wick­ste­ad.

Den iko­nis­ke mo­del­len Twig­gy i en kort leo­pard­kjo­le i Vo­gue i 1970.

Gan­ni, 1 460 kr.

Tør­k­le Man­go, 198 kr.

Skørt Støv­ler Ar­ket, 1 995 kr.

Kåpe Saint Lau­rent, 26 700 kr.

T-skjor­te In­wear, 265 kr.

Mo­re is mo­re. Le­opard­mønst­ret kjo­le og ves­ke back­sta­ge hos Ma­ry­am Nas­sir Zadeh.

Sien­na Mil­ler i rol­len som Edie Sedgwick i fil­men Fac­tory Girl fra 2006, med en lue i leo­pard­pels som full­fø­rer 60-talls-loo­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.