Hyl­lest

Costume (Norway) - - Nyheter -

Der er en ny Cha­nel-dar­ling in town: ves­ken Cha­nel 19. Opp­kalt etter sitt opp­rin­nel­ses­år, og in­spi­rert av av­døde Karl La­ger­felds iko­nis­ke 2.55 ves­ke – og nå rett til topps på alle i re­dak­sjo­nens ønske­lis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.