FARGESTREI­F

Costume (Norway) - - Nyheter -

Den mør­ke års­ti­den tren­ger litt far­ge, så hvor­for ikke bru­ke noen av se­son­gens man­ge ti­mer hjem­me på å male veg­ge­ne dine i Far­row & Balls nye pa­lett, skapt i sam­ar­beid med den an­er­kjen­te in­sti­tu­sjo­nen Na­tu­ral History Mu­se­um. 920 kr. for 2,5 li­ter. FAR­ROW-BALL.COM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.