CAROLINE DAUR

Costume (Norway) - - Guide -

Kar­di­ga­ner har på nytt fått plass i den 24 år gam­le tys­ke in­flu­en­se­ren Caroline Daurs gar­de­ro­be. Og så drøm­mer hun om en road­trip i Au­st­ra­lia, så hun kan flyk­te fra hjem­byen Ham­burgs man­ge regn­va­ers­da­ger.

– Ce­li­n­es dia­mant­gull­hoops er chice og pas­ser til en­hver an­led­ning.

– Jeg le­ter etter kunst som er sterk og vir­ke­lig gir meg gåse­hud. Det får jeg av Jean-michel Basquiat. – Tak­ket va­ere Ales­sand­ra Rich er jeg ig jen blitt sva­ert glad i kar­di­ga­ner. Den­ne kar­di­ga­nen er så ele­gant og kom­for­ta­bel. Den kan både fås i svart, noe som er per­fekt for en kveld på by­en, og i hvitt og rødt, som er fint til hver­dags.

– Prin­ses­se Dia­na had­de en fan­tas­tisk fin stil, som også var en smu­le aty­pisk for en kon­ge­lig. Det­te syn­tes jeg var skik­ke­lig kult.

– Jeg kun­ne godt ha tenkt meg en road­trip i Au­st­ra­lia. I Ham­burg, hvor jeg er fra, reg­ner det all­tid. Der­for prø­ver jeg, så sant det er mu­lig, å kom­me meg bort fra by­en og rei­se til var­me­re strøk.

– Ynd­lings­mer­ket mitt for ti­den er Lo­ewe. Alt de la­ger er unikt.

– Jeg els­ker mik­sen av skan­di­na­visk og Soho Hou­ses i in­te­ri­ø­ret.

Øre­dob­ber Ce­line, 2 550 kr.

– Jeg li­ker best at lep­pe­ne er na­tur­li­ge. En nu­de leppe­stift er per­fekt i hver­da­gen og til å tone ned en gla­mourøs look. Leppe­stift Vel­vet Ted­dy, Mac, 160 kr.

– Be­pant­hens krem er god for sen­si­tiv hud, spe­si­elt i vin­ter­må­ne­de­ne. Jeg bru­ker den all­tid. Krem Sal­ve, Be­pant­hen, 125 kr.

– Jeg kla­rer meg ikke uten et par svar­te Con­ver­se i hver­da­gen. Sko Con­ver­se, 900 kr.

Kar­di­gan Ales­sand­ra Rich, 7 045 kr.

Ves­ke Lo­ewe, 8 940 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.