PAULINE KROK­EIDE

Costume (Norway) - - Guide -

Fjell­tu­rer, skinn fra topp til tå og uni­ke ting til den nye lei­lig­he­ten hen­nes. Det er det­te den nors­ke mo­del­len og kunst­his­to­rie­stu­den­ten Pauline Krok­eide, 23 år, drøm­mer om.

– I som­mer var jeg på Dov­re og fe­rier­te i fjel­let. Det var så vak­kert og av­slap­pen­de. Jeg er vel­dig glad i å va­ere ute i na­tu­ren, for meg er det te­ra­pi.

– Jeg har nett­opp kjøpt en Mis­so­ni-puff – og jeg har ikke en­gang flyt­tet inn i den nye lei­lig­he­ten min ennå!

– Jeg har ny­lig ble­ket øyen­bry­ne­ne mine, og jeg fø­ler selv at det kler meg gans­ke godt. Jeg els­ker kon­tras­ten mel­lom mørkt hår og ly­se bryn. Nor­malt har jeg brukt vel­dig lite make­up, si­den jeg syn­tes det ble for mye med mine tyk­ke mør­ke bryn. Men nå når de er ble­ket, le­ker jeg meg mye mer med make­up – ro­sa, blå og grønn øyen­skyg­ge. Bleke­krem, Ble­ge Cre­me, Han­ne Bang, 67 kr.

– Røde flod­svin er på lis­ten min over de sø­tes­te dy­re­ne. Se bare hvor nus­se­li­ge øre­ne er.

– Høs­ten og vin­te­ren er mine fa­vo­ritt­års­ti­der. Da kan jeg gå rundt i litt tyk­ke­re skinn­jak­ker og -buk­ser. Buk­ser We­ek­day, 535 kr.

– Jeg prø­ver å spa­re til drømme­kjø­pet mitt, en Ceci­lie Bahn­sen-kjo­le. Kjo­le Ceci­lie Bahn­sen, 9 300 kr.

– Jeg har all­tid gått mest i sne­akers og fla­te sko, men nå har jeg fått øyne­ne opp for kne­høye støv­let­ter med hae­ler, som g jør meg enda høy­ere enn jeg al­le­re­de er. Støv­ler Ge­stuz, 3 620 kr.

– Hel­lo Be­aut­i­ful la­ger det my­kes­te un­der­tøy­et. Kom­for­ta­belt og ele­gant. Tru­ser Hel­lo Be­aut­i­ful, 340 kr.

– Dis­se stea­rin­ly­se­ne skal ly­se opp lei­lig­he­ten min på vin­ter­kvel­der. Stea­rin­lys Blom­mans Bi­vax, pr. stk. 33 kr.

Jak­ke Do­do Bar Or, 9 715 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.