Guc­ci­fy me

Costume (Norway) - - Skjønnhet -

En­de­lig kom­mer Guc­cis make­up til Skan­di­na­via! Ales­san­d­ro Miche­les krea­ti­ve ut­fol­del­ser har i førs­te om­gang fost­ret noen av de vak­res­te leppe­stif­te­ne vi har sett på len­ge. Du be­stem­mer selv hvor­dan du skal bru­ke far­ge­ne, som er in­spi­rert av 50-tal­let og leppe­stif­te­ne unge Michele plei­de å se på sin mors sminke­bord. Vår fa­vo­ritt er den far­ge­de leppe­po­ma­den Re­né Pink, som kan bru­kes på både lep­per og kinn.

Leppe­stift Rou­ges à lèv­res sa­tin i 506 loui­sa red, Bau­me à lèv­res i re­né pink og Rou­ge à lèv­res i 603 ma­ri­na vio­let, Guc­ci, pr. stk. 400 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.