NORSK DESIGN POPPER OPP

Costume (Norway) - - Nyheter -

Sta­dig fle­re nors­ke mer­ker og kon­sep­ter åp­ner po­pup-bu­tik­ker i hjer­tet av Oslo for å kom­me na­er­me­re på kun­de­ne. Ca­thri­ne Ham­mel har åp­net på Eger, Ju­lie Josep­hi­ne på Ste­en&strøm og Kash­mina i Pro­me­na­den. Alle la­ger de tid­løse kva­li­tets­plagg, som er ment å vare se­song etter se­song, og som skal pas­se til det du al­le­re­de har hen­gen­de i gar­de­ro­ben. Så om du vil svø­pe deg i dei­li­ge ull­kva­li­te­ter el­ler fin­ne den per­fek­te hvi­te T-skjor­ten, så er det bare å fin­ne vei­en til Oslo sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.