FO­KUS PÅ

Costume (Norway) - - Innhold -

Mote­hu­set Ni­na Ricci.

Det nye de­sig­ner­pa­ret Rus­he­my Bot­ter og Li­si Herre­brugh har fra og med den­ne se­son­gen styrt den krea­ti­ve pen­nen, men det hand­ler fort­satt om Ric­ci­ro­man­tikk hos det his­to­ris­ke mote­hu­set med det vel­kjen­te fe­mi­ni­ne uni­ver­set. Rett blik­ket mot Ricci om du drøm­mer om en kom­bi­na­sjon av Va­len­ti­nos kjo­ler, sløy­fer og pynt, Jil San­ders kon­se­kven­te mi­ni­ma­lis­me og Raf Si­mons’ in­no­va­ti­ve plagg. Da er Ni­na Ricci midt i blin­ken - her er det fe­mi­nint uten å bli for suk­ker­søtt.

1. Bla­zer In­wear, 2 440 kr. 2. Kjo­le & Ot­her Sto­ries, 1 290 kr. 3. Hatt Mai­son Michel, 5 980 kr. 4. Buk­ser Ge­stuz, 1 350 kr. 5. Topp Za­ra, 400 kr. 6. Ves­ke Ro­san­ti­ca by Michela Pa­nero, 4 425 kr. 7. Sko Bur­ber­ry, 5 270 kr. 8. Ring Du­long Fi­ne Jewel­ry, 4 750 kr. 9. Shorts Se­lected Fem­me, 515 kr. 10. Jak­ke Bit­te Kai Rand, 2 170 kr. 11. Kjo­le By Ma­le­ne Bir­ger, 3 120 kr. 12. Hatt Cult Gaia, 1 065 kr. 13. Bla­zer Ac­ne Stu­dios, 5 980 kr. 14. Gen­ser Sand, 2 300 kr. 15. Shorts Apie­ce Apart, 2 850 kr. 16. Sko Za­ra, 675 kr. 17. Skjor­te Second Fe­male, 1 355 kr. 18. Kjo­le Si­mo­ne Rocha, 11 300 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.