LÅN DIN KJO­LE

Costume (Norway) - - Nyheter -

Rent the Look er nav­net på det nye kon­sep­tet til By Ma­le­ne Bir­ger – som går ut på at du kan låne kla­er rett fra cat­walken etter vis­nin­ge­ne el­ler hen­te frem gam­le fa­vo­rit­ter fra ar­ki­vet de­res. Pri­sen på leie va­rie­rer etter hvor len­ge du øns­ker å be­hol­de plag­get, men skal va­ere ri­me­li­ge­re enn å gå til inn­kjøp av noe helt nytt. By Ma­le­ne Bir­ger øns­ker med det­te kon­sep­tet å frem­me sir­ku­la­er øko­no­mi i mote­bran­sjen, og å gi oss til­gang til alle skat­te­ne de­res. BYMALENEBI­RGER.COM

Ta en titt på rentt­he­l­ook. bymalenebi­rger. com for å fin­ne ditt nes­te fest­an­trekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.