POLKADOTTE­R

Costume (Norway) - - Guide -

60-talls­sti­len med polkadotte­r til­fø­rer gar­de­ro­ben et streif av hu­mor og re­tro­for­nem­mel­ser. In­spi­ra­sjo­nen fin­ner du på klas­sis­ke film­pla­ka­ter el­ler på Dolce & Gab­ba­nas cat­walk.

1. Kjo­le Saint Lau­rent, 15 070 kr. 2. Strøm­per Beck­sön­der­gaard, 100 kr. 3. Blu­se Costa­rel­los, 4 970 kr. 4. Shorts Li­sa Ma­rie Fer­nan­dez, 4 460 kr. 5. Kjo­le Bit­te Kai Rand, 2 035 kr. 6. Blu­se Stel­la Mc­cart­ney, 9 075 kr. 7. Ves­ke Re­ji­na Pyo, 3 598 kr. 8. Skjørt Lee Matthews, 4 750 kr. 9. Blu­se

Vete­ments, 7 600 kr. 10. Topp Tom­my Hil­fi­ger x Zen­daya, 1 485 kr. 11. Bi­kini­topp Oys­ho, 160 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.