LESS IS MORE

Costume (Norway) - - Catwalk -

Den mi­ni­ma­lis­tis­ke tren­den, el­ler sna­re­re ny­klas­si­sis­men, med sine rene, men mo­der­ne lin­jer, der luk­su­riø­se ma­te­ria­ler, tail­oring og den lil­le eks­tra de­tal­jen er i fo­kus, gir oss til vår­en lov til å va­ere litt mer vo­vet, litt mer kunst­ne­risk og litt mer glam.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.