TRENDER

Costume (Norway) - - Trender -

Gå vår­en i møte i ly­se­rosa el­ler knall­gult, la deg in­spi­re­re av månedens muse og mote­hu­set Gi­ven­chy, buksedress­en på tre må­ter, stylis­tens ønske­lis­te, budsjettkj­øp og fo­kus på bei­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.