NORDENS YPPERSTE

Puff­er­mer, enk­le sil­hu­et­ter og ba­ere­kraf­tig ma­te­rial­bruk er be­skri­ven­de for skan­di­na­visk de­sign den­ne vår­en. Her er våre fa­vo­ritt­kol­lek­sjo­ner!

Costume (Norway) - - Innhold - AV Anet­te von Os­ten

Det bes­te fra Skan­di­na­via.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.