DAGMAR

Costume (Norway) - - Catwalk -

Det er in­gen tvil om at fle­re de­sig­ne­re har mer og mer fo­kus på ba­ere­kraft. Søs­ter­trio­en bak det svens­ke mer­ket Dagmar har hatt det si­den opp­star­ten i 2005, og har fort­satt det­te på agen­da­en. Vårens kol­lek­sjon be­står av 85 % ba­ere­kraf­tig ma­te­ria­le, som øko­lo­gisk bom­ull og re­sir­ku­lert po­ly­es­ter. Farge­pa­let­ten er nøy­tral med ny­an­ser av bei­ge, krem­hvitt og svart. De­sig­net er klas­sisk, tid­løst og i så gode kva­li­te­ter at du kan bru­ke plag­ge­ne år et­ter år. Strikk har va­ert selve vare­mer­ket til Dagmar, og er selv­sagt på plass nå også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.