HOL­ZWEI­LER

Costume (Norway) - - Catwalk -

Spor­ty, kult og ur­bant! Hol­zwei­lers show ble vist i en of­fent­lig gym­sal i Kø­ben­havn. Hol­zwei­ler-team­et had­de teg­net med kritt på ga­te­ne – så gjes­te­ne fikk en farge­rik vel­komst. Også den­ne gan­gen fikk alle ut­delt små «sove­po­ser» til mo­bil­te­le­fo­ne­ne, slik at man var mer til ste­de un­der show­et. Eks­tra fo­kus på ba­ere­kraft er et vik­tig ele­ment den­ne vår­en. Alt av ma­te­ria­le som er til overs fra hver kol­lek­sjon, blir re­sir­ku­lert og tatt i bruk på ny. Ss20-kol­lek­sjo­nen had­de fo­kus på det gode hånd­ver­ket som strik­king, hek­ling og en so­lid skred­der­søm. Var­me jord­to­ner ble mik­set med bren­te to­ner ispedd inn­slag av fris­ke ny­an­ser som si­trongult og krem­hvitt. Grønt og in­di­go duk­ket også opp i se­son­gens farge­pa­lett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.