MICHAEL OLE­STAD

Costume (Norway) - - Catwalk -

En av de mest spen­nen­de de­sig­ner­ne vi har her til lands er Michael Ole­stad. Han er kjent for sin eks­pe­ri­men­tel­le bruk av ma­te­ria­ler og sine noe over­ras­ken­de kom­bi­na­sjo­ner. Vårens kol­lek­sjon byr på inn­svin­ge­de bla­ze­re, ber­muda­shorts, hav­frueskjørt og tett­sit­ten­de hek­le­de kjo­ler. Det er en ty­de­lig 90-talls-vibb over fle­re av plag­ge­ne. Ole­stad kla­rer å ska­pe de klas­sis­ke nøk­kel­plag­ge­ne på helt ny måte med utra­di­sjo­nel­le de­sign­grep. Vel­ger du et plagg fra Ole­stads kol­lek­sjon, får du noe litt uten­om det van­li­ge, men som li­ke­vel kan in­te­gre­res i en klas­sisk hver­dags­gar­de­ro­be.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.