HOFMANN CO­PEN­HA­GEN

Costume (Norway) - - Catwalk -

Skan­di­na­visk mi­ni­ma­lis­me mø­ter fransk ele­gan­se. Vår­kol­lek­sjo­nen er kalt Mo­dern Ro­man­tic, og er en hyllest til den uni­ke og ster­ke kvin­nen. Mar­ker­te skuld­re, puff­er­mer, ry­sjer og fryn­ser set­ter en ro­man­tisk stem­ning. De­sig­ner Hei­di Hofmann er kjent for sin so­fis­ti­ker­te og fe­mi­ni­ne til­na­er­ming. Flor­let­te ma­te­ria­ler som chif­fon, sil­ke og or­gan­za un­der­stre­ker det fe­mi­ni­ne og sar­te, som er en rød tråd den­ne vår­en. Sty­ling­gre­pet med sjal på ho­det, ga det hele en av­slap­pet fe­rie­fø­lel­se og mas­se in­spi­ra­sjon til årets som­mer­gar­de­ro­be.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.