RODE­BJER

Costume (Norway) - - Catwalk -

Den­ne se­son­gen vis­te svens­ke Rode­bjer sin nye kol­lek­sjon på cat­walk for førs­te gang på len­ge. Rode­bjers vår­kol­lek­sjon er in­spi­rert av to pul­se­ren­de byer, Mar­ra­kech og New York. De­sig­ner Ca­rin Rode­bjer har sett i gam­le ar­ki­ver for in­spi­ra­sjon til ma­te­rial­bruk og dra­pe­rings­tek­nik­ker. Stilen er fort­satt av­slap­pet og bo­hemsk, med lan­ge, løse sil­hu­et­ter, fot­side kjo­ler og jak­ker med mar­kert mid­je. Lan­ge bla­ze­re, sto­re sjal, sleng­buk­ser og kjo­ler stylet over buk­sen ut­mer­ket seg spe­si­elt. Vår fa­vo­ritt var de fe­mi­ni­ne inn­sla­ge­ne med dra­pe­ring, trans­pa­ren­te ma­te­ria­ler, fryn­ser og de vide buk­se­ne med høyt liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.