BY MA­LE­NE BIR­GER

Costume (Norway) - - Catwalk -

Spor­ty ele­gan­se! Krea­tiv di­rek­tør Mat­hil­de Torp Ma­der vi­ser nok en gang en gjen­nom­ført kol­lek­sjon, in­spi­rert av som­mer­an­trekk fra 60-tal­lets motei­ko­ner Ni­na Si­mo­ne og Lau­ra Ba­ca­ll – med en miks av na­tur­ma­te­ria­ler som lin og quil­tet bom­ull. Lan­ge og løse sil­hu­et­ter, sma­le stri­per og gra­fisk bloms­ter­møns­ter går igjen. Farge­pa­let­ten strakk seg fra nøy­tra­le ny­an­ser som krem­hvit, bei­ge og svart til de litt mer farge­ster­ke som rød, blå og grønn. Våre fa­vo­rit­ter var de hek­le­de kjo­le­ne og det kule match­en­de set­tet i sems­ket skinn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.