Emi­lies FA­VO­RITT

Costume (Norway) - - Skjønnhet -

– Bene­fit har en­de­lig kom­met til Nor­ge, og jeg sy­nes de har en av de bed­re bryns­ge­le­ene på mar­ke­det. Gim­me Brow+ er en far­get gelé som gir bry­ne­ne vo­lum med små mikro­fi­bre som fes­ter seg til hår­strå­ene. Den gir fyl­di­ge og de­fi­ner­te bryn på en vel­dig na­tur­lig måte. Ge­le­en er litt tykk, så den fyl­ler også inn der det er hull i bry­ne­ne. Per­fekt hvis du øns­ker å bru­ke mi­ni­malt med tid på bry­ne­ne.

Bryns­gelé Bene­fit Gim­me Brow+, 265 kr.

Emi­lie Tøm­mer­berg er skjønn­hets­blog­ger på Co­stu­me.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.