ETT PLAGG, TRE STILER

Tren­chcoat­en er et må-ha i en­hver gar­de­ro­be. Bruk den over en fin kjo­le el­ler et fe­mi­nint skjørt til fest­li­ge an­led­nin­ger, el­ler til hver­dags med buk­ser og en høy­hal­set gen­ser.

Costume (Norway) - - Innhold -

Slik styler du tren­chcoat­en.

Fest

Gjør frak­ken fest­klar med en silke­kjo­le, en sel­skaps­ves­ke og svar­te san­da­ler med hael.

Fe­mi­nint

Kom­bi­ner en lys blu­se med et kort skjørt, og full­før med et par høye støv­let­ter. Gull­rin­ger i øre­ne gjør an­trek­ket kom­plett.

Spor­ty

Bruk tren­chcoat­en sam­men med en mi­li­taer­grønn caps, en høy­hal­set gen­ser, vide buk­ser og et par chun­ky sne­akers for en av­slap­pet look.

Gen­ser Second Fe­male, 950 kr. Caps 66 North, 510 kr. Sko Nike, 1 220 kr. Buk­ser Ac­ne Stu­dios, 3 815 kr.

Kjo­le Gan­ni, 2 998 kr. Ves­ke Jim­my Choo, 8 100 kr. Strømpe­buk­ser Wol­ford, 415 kr. Sko Za­ra, 885 kr.

Topp Ame­ri­can Vintage, 545 kr. Øre­rin­ger Baum und Pferd­g­ar­ten, 2 180 kr.

Alig­hie­ri, 2 290 kr. Skjørt

Frakk Tom­my Hil­fi­ger, 3 815 kr.

Støv­let­ter Saint Lau­rent, 16 220 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.