& Ot­her Sto­ries åp­ner i Nor­ge

Costume (Norway) - - Nyheter -

Nå kan den svens­ke kles­kje­den & Ot­her Sto­ries en­de­lig be­kref­te bu­tikk­åp­ning 24.april i Val­ky­rie­gata 1 – Oslos nye handle­om­rå­de på Ma­jor­stu­en. Bu­tik­ken vil strek­ke seg over to eta­sjer i to byg­nin­ger som lig­ger ved si­den av hver­and­re, og vil også om­fat­te en li­ten bak­gård. I sort­i­men­tet inn­går kje­dens re­ady-to-wear-kol­lek­sjo­ner in­klu­dert til­be­hør, ves­ker, smyk­ker, sko og skjønn­hets­pro­duk­ter.

Vel­kom­men til bu­tikk­åp­ning 24.april, klok­ken 12.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.