Sun­set

No­mads

Costume (Norway) - - Nyheter -

Vi åp­ner skri­net for de flot­te smyk­ke­ne fra An­ni Lu, som er blitt et an­er­kjent navn i mote­bran­sjen. Se­son­gens sam­ling er in­spi­rert av den drøm­mer­s­ke kyst­lin­jen i Nord-ca­li­for­nia, der du fin­ner noen av ver­dens mest po­pu­la­ere sur­fest­ren­der og alt hand­ler om den nes­te sto­re bøl­gen. Kol­lek­sjo­nen er en hyl­lest til ar­tis­ter og kunst­ne­re som ven­der til­ba­ke på jakt etter in­spi­ra­sjon blant farge­rike surfe­brett og sene sol­ned­gan­ger. Bruk arm­bånd som an­kel­len­ker og smykk hal­sen med per­ler og gull, for den­ne se­son­gen fin­nes det in­gen reg­ler.

Øre­dob­ber An­ni Lu 1 099 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.