Costume (Norway)

SEXY IS BACK

-

Fra blonder hos Loewe til Guccis ultrautrin­gete topper og tyllkjoler. Sexy is back, men i luksusvers­jonen, der raffinerte materialer og intelligen­t tailoring g jør det både sofistiker­t og stilfullt å kle seg utfordrend­e.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway