SEXY IS BACK

Costume (Norway) - - Guide -

Fra blon­der hos Lo­ewe til Guc­cis ul­traut­rin­ge­te top­per og tyll­kjo­ler. Sexy is back, men i luk­sus­ver­sjo­nen, der raf­fi­ner­te ma­te­ria­ler og in­tel­li­gent tail­oring g jør det både so­fis­ti­kert og stil­fullt å kle seg ut­ford­ren­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.