Ero­ti­ca

Costume (Norway) - - Nyheter -

Jur­gen Ma­el­fe­yts sis­te foto­bok Furs er fylt med nye ver­sjo­ner av hans tid­li­ge­re bilder. Ma­el­fe­yt be­sk­ja­erer, zoo­mer inn og fo­ku­se­rer på ny på teks­tu­rer i hvert bil­de, og re­sul­ta­tet sen­der min­ne­ne til vin­ta­ge-ero­tikk. BOK Furs av Jur­gen Ma­el­fe­yt hos Art Pa­per Editions, ca. 369 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.