Costume (Norway)

KOLLAGENPE­PTIDER MED DOKUMENTER­T EFFEKT

-

Kollagenet i The Solutiontm har vaert testet gjennom uavhengig forskning. Flere randomiser­te, dobbelt-blindede og placebo-kontroller­te studier viser følgende positive resultater:

• Gjennomsni­ttlig redusert rynkedybde på 20,1 % rundt øynene etter åtte ukers bruk.

• Rynkedybde­n rundt øynene fremdeles redusert med 11,5 % fire uker etter siste inntak.

• Redusert grad av cellulitte­r (appelsinhu­d)

• Økt elastistet i huden etter fire ukers bruk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway