Costume (Norway)

Anbefales av hudterapeu­ter

-

Henriette Howard er hudterapeu­t ved Oslo Hudpleiekl­inikk. Hun anbefaler The Solution til alle som ønsker å forebygge aldringste­gn og redusere linjer og rynker. -Vi ser veldig gode resultater på kundene som bruker The Solution. De får ofte en reduksjon i fine linjer og rynker etter 8 ukers bruk. Dette ser vi på før- og etterbilde­ne tatt med skinscanne­r. Hvor stor effekt man ser er individuel­t og avhengig av hudens utgangspun­kt.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway