MO­NI­KER

Costume (Norway) - - Ajour Juni -

Nytt motemek­ka i Oslo! Det er grün­der-ek­te­pa­ret Anett Ring­stad Jal­land og Jør­gen Jal­land som står bak kon­sept­bu­tik­ken på 800 kvad­rat­me­ter i Bog­stad­vei­ens nye kjøpe­sen­ter i Val­ky­rie­ga­ten. Mo­ni­ker, som be­tyr kalle­navn, skal fun­ge­re som en bu­tikk med fem stil­uni­vers. De uli­ke so­ne­ne er in­spi­rert av fem ster­ke kvin­ner med en sa­er­egen ka­rak­ter og per­son­lig­het, som det frans­ke sti­li­ko­net Ja­ne Bir­kin, Grace Jo­nes og kunst­sama­le­ren Peg­gy Gug­gen­heim. Totê­me, Mul­ber­ry, Zim­mer­mann, The At­ti­co, Ac­ne Stu­dios, Mar­ni, Mag­da But­rym og Les Coyo­tes de Pa­ris er no­en av mer­ke­ne du vil fin­ne i bu­tik­ken. Mo­ni­ker har også åp­net nett­bu­tikk som du kan be­stil­le va­rer fra di­rek­te. – Mo­ni­ker skal va­ere et uni­vers du fø­ler deg vel­kom­men til, uav­hen­gig om du bare tren­ger å bli in­spi­rert el­ler er på ut­kikk et­ter noe nytt, sier sje­fen for det hele, Anett Ring­stad. – Vi ten­ker også på ba­ere­kraft. Plagg skal vare len­ge. Vi har vur­dert å ta inn no­en sjeld­ne vin­ta­ge-pie­ces, men alt er ikke spik­ret enda. Vi er spent på hva Mo­ni­ker kan ut­vik­le seg til å bli. Bu­tik­ken i Val­ky­rie­gata er jo bare den førs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.