Costume (Norway)

Minimalist­er

-

Selv om fortsatt ingen er verdig tronen etter legendaris­ke Phoebe Philo, Celines tidligere sjefdesign­er, er det likevel et par designere som ligger an til å bli utnevnt til de nye minimalist­ene. Her er det håndverk, detaljer, skredderku­nst, innovasjon, designmess­ig overlegenh­et og en sans for det kunstneris­ke og eksperimen­telle som står i fokus. Under vår lupe akkurat nå er Peter Do, Gauchere og Aleksandre Akhalkatsi­shvili.

 ??  ?? GAUCHERE, 8 300 kr.
GAUCHERE, 8 300 kr.
 ??  ?? ALEKSANDRE AKHALKATSI­SHVILI, 2 400 kr.
ALEKSANDRE AKHALKATSI­SHVILI, 2 400 kr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway