Costume (Norway) - - Hjem­me Hos -

Oskias rosa mas­ke er en balm med teks­tur som mykt smør. Den inne­hol­der styr­ken­de pro­bio­ti­ka og eks­fo­lie­ren­de frukt­syre som skal fjer­ne døde hud­cel­ler og set­ter i gang ny celle­dan­nel­se. Bruk den en el­ler to gan­ger i uka for å få en jev­ne­re hud­over­fla­te og kombiner den even­tu­elt med en fukt­gi­ven­de natt­mas­ke som du leg­ger på hud­en før senge­tid.

Smør mas­ken på ren hud, og mas­sér den godt inn i hud­en. Du kan slut­te å mas­se­re når den rosa bal­men skif­ter far­ge og blir hvit. La der­et­ter mas­ken vir­ke i 15 mi­nut­ter, og skyll av med lun­kent vann. før du for­sik­tig vas­ker vekk res­te­ne og klap­per hud­en tørr. Unn­gå å gni el­ler dra i hud­en un­der­veis, for det vil kun gjø­re hud­en enda mer ir­ri­tert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.