Costume (Norway)

Er det virkelig sant at kollagenti­lskudd kan forbedre huden min?

Det å innta kollagen som en del av en hudpleieru­tine er fortsatt nytt for mange og derfor dukker det stadig opp spørsmål om det virkelig har effekt. Under finner du svar fra hudekspert og terapeut Anne Berit Eide på spørsmål stilt fra Ingerid på 62 år.

- HUDTERAPEU­T OG EKSPERT ANNE BERIT EIDE

INGERID: JEG ER VANT TIL KOLLAGEN I KREMER, MEN HVORFOR SKAL MAN SPISE DET?

ANNE BERIT: Fordi det virker på to forskjelli­ge måter. Ved å jevnlig ta kollagenti­lskudd kan man redusere den negative effekten av kollagenta­pet i hudlagene som jo er hovedårsak­en til at man får rynker og linjer etter hvert som man blir eldre. Det man påfører utenpå har ikke like stor evne til å trenge ned i hudlagene.

INGERID: JEG ER 62 ÅR OG HAR BÅDE DYPE OG MINDRE RYNKER, VIL DET HA NOE Å SI FOR MEG?

ANNE BERIT: Absolutt! Vitenskape­lig forskning gjort på kvinner i alderen 45-65 år har vist at daglig tilførsel av kollagenti­lskudd er med på å redusere rynkedybde­n og linjer med gjennomsni­ttlig 20% etter 6 til 8 uker. De eldste i gruppen hadde størst effekt på elastisite­t. Andre studier viser at cellulitte­r ble synlig redusert etter 6 måneder. Med andre ord, du kan helt klart forvente en forbedring selv etter passert 60. Ved å tilføre koppen hydrolyser­te kollagenpe­ptider både reduserer og forebygger du. Heldigvis er det jo ikke slik at alle tegn på et levd liv vil forsvinne helt, men heller oppleve at de blir mindre markerte. Vi har flere ved vår klinikk som har skannet huden sin før og etter at de startet med kollagenti­lskudd, og samtlige er positivt overasket. Selv med mobilkamer­a kan du selv følge prosessen, men du må gi det litt tid.

INGERID: NÅR KAN MAN SE RESULTATER?

ANNE BERIT: Under studien på rynkedybde og linjer brukte man instrument­er som målte positiv effekt etter både fire og åtte uker, men husk at effekten kommer gradvis. Det blir med andre ord litt som å se sine egne barn vokse, det er vanskelig å måle fra dag til dag, og det varierer naturligvi­s mye med tanke på både alder og utgangspun­kt. Men etter litt tid, kan du se forbedring på huden i din i form av mindre linjer, glattere hud og kanskje mindre synlige cellulitte­r.

INGERID: KAN MAN STOLE PÅ STUDIENE?

ANNE BERIT: Det spørs hvilke studier du refererer til, men jeg kan garantere deg at studiene utført på kollagenpe­ptidene du finner i The Solution fra Oslo Skin Lab er utført i tråd med forskning kaller gullstanda­rden. Det vil si at alle studiene er dobbelt-blinde, randomiser­te og placebokon­trollerte. De er også fagfellevu­rderte og publisert i anerkjente medisinske databaser. Dette er mye av grunnen til at jeg stiller meg bak akkurat dette kollagenti­lskuddet.

INGERID: JEG LESER AT DET ER FAGFOLK SOM OGSÅ ER SKEPTISKE TIL OM DET HAR EFFEKT?

ANNE BERIT: Gjennom mine mange år i bransjen har jeg stadig opplevd skepsis til nye produkter og behandling­er, men som etter hvert har blitt allment akseptert. Akkurat det gjelder vel heller ikke bare min bransje. Det viktigste er at man velger et produkt som har ingrediens­er som er godt dokumenter­t. Alle tilskudd er ikke like.

INGERID: JEG ER IKKE SÅ GLAD I Å TA PILLER OG KAN DERFOR OFTE GLEMME Å TA TILSKUDD JEVNLIG?

ANNE BERIT: Kollagenet fra Oslo Skin Lab kommer i pulverform, har en helt nøytral smak og kan blandes i hva som helst (bare ikke i kullsyreho­ldig drikke). Derfor er det så enkelt å gjøre det til en daglig rutine ettersom du f.eks. kan blande det i morgenkaff­en, vannflaske­n du har med på trening eller suppen du spiser til middag.

 ?? ??
 ?? ?? Nysgjerrig på å laere mer om kollagenti­lskudd og dets effekter på huden, skan QR koden her:
Nysgjerrig på å laere mer om kollagenti­lskudd og dets effekter på huden, skan QR koden her:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway