Ek­sa­men får stryk­ka­rak­ter

Dyrt, tid­kre­ven­de, urett­fer­dig og verdi­løs, me­ner eks­per­ter

Dagsavisen Østfold - - Forside -

Da­gens ek­sa­mens­ord­ning er tom­bo­la for ele­ve­ne, mu­lig­he­te­ne for gal ka­rak­ter er for stor og den sti­mu­le­rer ikke til dyb­de­la­e­rin­gen myn­dig­he­te­ne sø­ker i sko­len. Pe­da­go­gikk­pro­fes­sor Sten Ru­nar Lud­vig­sen me­ner re­gje­rin­gen har so­vet i ti­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.