Stoff­trykk­verk­sted

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

Man­da­ger ar­ran­ge­res det stoff­trykk­verk­sted på St. Croix-hu­set i Fred­rik­stad, og i dag er in­tet unn­tak. Til­bu­det er ment for både sto­re og små. Her kan barn og fore­sat­te va­ere krea­ti­ve sam­men. Man kan leke med far­ger og møns­ter, med red­skap man la­ger selv. Ar­ran­ge­men­tet va­rer fra klok­ken 17.30 til klok­ken 19.30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.