Fle­re gode opp­gjør

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

Fot­ball­se­son­gen har for al­vor be­gynt, og i dag skjer det fle­re spen­nen­de opp­gjør i Øst­fold. Re­krutt­la­get til Sarps­borg 08 tar imot Sarps­borg FK klok­ken 18.30. En time se­ne­re gjes­ter Fred­rik­stad 2 Bel­le­vue, hvor de mø­ter Sprint-jel­øy. Sam­ti­dig spar­kes kam­pen mel­lom Krå­ker­øy 2 og Idd i gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.