Rau­se Siv

Dagsavisen Østfold - - Kommentar Leder -

Vi er blitt møtt med en stor raus­het av Frem­skritts­par­ti­et, sa Venst­re-le­der, Tri­ne Skei Gran­de i et Vg-in­ter­vju før hel­ga. Det har over­ras­ket Gran­de at Venst­re og Frem­skritts­par­ti­et er li­ke­re hver­and­re enn hun trod­de, sa hun.

Det er umu­lig å ikke la seg be­rø­re av det­te. Vi tør­ker tå­re­ne og nyn­ner «Me­get er for­skjel­lig, men det er uten­på».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.