Mi­li­taer­or­kes­ter

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

The Ma­ri­ne Band of the Royal Net­her­lands Navy, et av ver­dens bes­te mi­li­taer­or­kest­re, spil­ler på Sarps­borg Sce­ne klok­ken 19.00 i kveld. Det­te blir ga­ran­tert en for­ry­ken­de kon­sert med både klas­sisk mu­sikk, mi­li­ta­er­mar­sjer og po­pu­la­er­mu­sikk, sier Per Åge Fjell­torp på veg­ne av ar­ran­gø­ren, Sarps­borg Ja­nit­sjar­korps.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.