Pak­ket og klart

Dagsavisen Østfold - - Kommentar -

Gle­de­li­ge ny­he­ter til alle pakkesen­de­re: Nå skal post­bu­det ditt også kun­ne ta med seg pak­ker du øns­ker å sen­de fra din egen post­kas­se.

Kra­vet er at pak­ken er fran­kert med et di­gi­talt fri­mer­ke, vei­er un­der to kilo og pas­ser inn i post­kas­sen din. Husk å be­stil­le deg en stor post­kas­se først!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.