Et­ter­ly­ser tips om bil i draps­sak

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

NOTODDEN: Po­li­ti­et sier at mis­tan­ken er styr­ket mot den 53 år gam­le man­nen som er sik­tet for å ha drept eks­ko­na (38) på Notodden og for­sø­ker å kart­leg­ge hans be­ve­gel­ser.

– Vi har av­hørt den sik­te­de, og vi me­ner grunn­la­get for sik­tel­sen så langt er styr­ket, ut­ta­ler po­liti­ad­vo­kat Bjørn Bunk­holt Saet­her til NRK.

Den sik­te­de 53-årin­gen nek­ter straff­skyld etter sik­tel­sen om for­sett­lig drap, men man­nen har i av­hør er­kjent at han var i Notodden, at han var i kon­takt med den tid­li­ge­re ek­te­fel­len og at det opp­sto en si­tua­sjon som før­te til at hun døde. Etter det­te reis­te man­nen fra Notodden. Po­li­ti­et et­ter­ly­ser en bil i for­bin­del­se med sa­ken. – Vi øns­ker tips fra pub­li­kum om noen har sett en sølv­far­get Vol­ks­wa­gen Sha­ran i tids­rom­met fra lør­dag etter­mid­dag 7. april til søn­dag kveld 8. april, sier Saet­her.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.