Vil ha fast møte

Dagsavisen Østfold - - Samfunn -

Erik Unaas (H), ord­fø­rer i Eids­berg, vil ha en fast dia­log om og med le­del­sen til Syke­hu­set Østfold, skri­ver NRK Østfold. Det skjer etter den sis­te tids kri­tikk ret­tet mot drif­ten. Han og res­ten av ord­fø­rer­ne i fyl­ket skal også ha et møte med Øst­fold­ben­ken på Stor­tin­get, før stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne mø­ter syke­hus­le­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.