SYRIA-ANGREPET

Dagsavisen Østfold - - Verden -

■ Ra­kett­an­gre­pe­ne ble ut­ført av USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke natt til lør­dag 14. april.

■ De var iføl­ge de tre lan­de­ne blant an­net ret­tet mot to lag­re for kje­mis­ke vå­pen uten­for Homs og et forsk­nings­sen­ter for ut­vik­ling av kje­mis­ke vå­pen uten­for Da­mas­kus.

■ Alle Nato-lan­de­ne,

EU, Is­rael, Ja­pan, Qa­tar og Saudi-ara­bia er blant lan­de­ne som støt­ter angrepet. Sve­ri­ge har ut­trykt for­stå­el­se for angrepet.

■ Dis­se har for­dømt angrepet: Syria, Russ­land, Iran, li­ba­ne­sis­ke

Hiz­bol­lah, fle­re pa­le­stins­ke grup­per og Ki­na. Irak har ut­trykt be­kym­ring. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.