SVERRE LODGAARD

Dagsavisen Østfold - - Verden -

(f. 1945) er stats­vi­ter med freds-, uten­riks- og sik­ker­hets­po­li­tikk som sitt spe­sial­om­rå­de. Han er se­nior­fors­ker ved Norsk uten­riks­po­li­tisk in­sti­tutt (NUPI), der han tid­li­ge­re har va­ert di­rek­tør, og styre­le­der i Oslo­sen­te­ret for fred og men­neske­ret­tig­he­ter. Lodgaard har også job­bet ved In­sti­tutt for freds­forsk­ning (PRIO).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.